Entrevista Món Empresarial 1-2018

L’engany és una realitat des que existeix la humanitat i el mateix passa amb l’engany comptable, que existeix des que existeixen els comptes. És veritat que en els anys de crisi surten a la llum més escàndols. Normalment es tracta d’empreses que no van bé, les quals es veuen afectades per la crisi i intenten […]