Vídeo intervenció
En els darrers anys l’economia catalana està millorant molt. És una economia internacionalitzada, diversificada i dia a dia va guanyant competitivitat. Millora el PIB, les exportacions, l’inversió estrangera, el turisme, l’ocupació… El repte es millorar la qualitat de l’ocupació i els salaris.