Anàlisi integral d’empreses

A través de l’anàlisi integral d’una empresa s’aconsegueix una visió clara dels seus aspectes qualitatius (les persones, l’estratègia, l’operativa) i dels seus aspectes quantitatius relacionats amb els comptes anuals (situació patrimonial, financera i econòmica).
D’aquesta forma podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en temes com:
QUI?: l’empresari, l’equip directiu i les persones que formen part de […]

Análisis integral de empresas

A través del análisis integral de una empresa se consigue una visión clara de sus aspectos cualitativos (las personas, la estrategia, la operativa) y de sus aspectos cuantitativos relacionados con las cuentas anuales (situación patrimonial, financiera y económica).
Este libro expone los conceptos precisos para poder analizar de forma integral una empresa y así determinar sus […]