Més informació
Aquest llibre analitza els principals cracks i crisis econòmiques que s’han produït al llarg de la història. L’objectiu es proposar diverses estratègies i mesures que permeten evitar les pèrdues que es poden produir i maximitzar els beneficis.