DISPONIBLE A WWW.PROFITEDITORIAL.COM
Aquest llibre és una iniciativa de la Comissió d’Economia Catalana del Col.legi d’Economistes de Catalunya i dona resposta a les preguntes que es fan sobre l’impacte econòmic de la independència de Catalunya