Les empreses multinacionals a Barcelona -Llibre Blanc Ajuntament de Barcelona – 2014
L’economia catalana i també la de Barcelona es caracteritza per una forta internacionalització (exportacions, inversió internacional, turisme…). En aquest article s’exposen les principals característiques de internacionalització econòmica de Barcelona