Objectius

Assolir un perfeccionament en les tècniques a utilitzar per a valorar una empresa i en la comprensió dels elements a considerar en un procés de compra-venda d’empresa.

Adreçat a

Propietaris, accionistes i directius en general, així com professionals relacionats amb l’àmbit comptable i financer de l’empresa.

Temari

 1. Inici del procès de compra-venda d’una empresa
  • Anàlisi inicial de l’empresa
  • Preparació de l’empresa per a la venda
  • Comunicacions
 2. Due Diligence
  • Objectius
  • Parts de la Due Diligence
  • Errors a evitar
 3. Valoració de l’empresa
  • Comprensió del model de negoci i palanques de valor
  • Mètodes basats en el balanç
  • Mètodes basats en la capacitat de generació de recursos
  • Mètodes basats en el mercat
  • Casos especials de valoració: sectors especials, actius especials
 4. Negociació dels termes de l’operació

Durada

8 hores

Metodologia

La metodologia es basa en tècniques participatives (mètode del cas, treball en grup, presentació d’informes,…) amb la finalitat de potenciar al màxim la interacció entre els participants. S’utilitzaràn casos d’empreses reals de diversos sectors i grandàries.

Documentació del curs

Es facilita documentació de tots els temes del programa per a facilitar el seu millor seguiment.

Professor

Oriol Amat i Salas. Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, President d’Experts Comptables del CGEE i vicepresident d’ACCID. Autor de diversos llibres de comptabilitat i finances.